Polish Orphans Charity

Wręczenie stypendiów Radom 2015

24 września 2015 roku w Sali Głównej Pałacu Ślubów w Radomiu zostało wręczone 22 stypendia dla uzdolnionych artystycznie sierot oraz dzieci żyjących w rodzinach potrzebujących pomocy.  W uroczystości udział wzięli reprezentująca Ambasadę Kanady w Polsce  - Konsul  Julia McNeill, Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Leszek Ruszczyk ,  Prezydent Miasta Radomia Radosława Witkowski oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Radomia Wiesław Wędzonka.

Podczas uroczystości Fundacja Polish Orphans Charity otrzymała  przyznany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego medal „PRO MAZOVIA”.  

Fundację reprezentował Pełnomocnik Fundacji w Polsce Krzysztof Gajewski.