Polish Orphans Charity

O Fundacji

Fundacja Polish Orphans Charity została założona w roku 2000 w Toronto – Kanada przez dr Ryszardę Russ, inż. Barta Pasowskiego oraz dr Teda Kralkę. Od samego początku fundacja przyjęła sobie za cel niesienie pomocy polskim sierotom poprzez poprawę ich warunków wypoczynku i rozrywki w Domach Dziecka. Idea ta jest wspaniałą kontynuacja pracy dr Jordana, który już w XIX wieku budował place zabaw właśnie dla ubogich dzieci. Fundacja wspiera również uzdolnione sieroty oraz dzieci żyjące w rodzinach potrzebujących pomocy poprzez przyznawanie stypendiów artystycznych. Pierwsze stypendia wręczyliśmy w roku 2007 w Radomiu. Od roku 2009 przyznawane są stypendia dla dzieci z całego Mazowsza. W roku 2011 rozpoczęliśmy przyznawanie stypendiów dla dzieci zamieszkujących w Kielcach. Wszystkie osoby które pracują dla fundacji zarówno w Kanadzie jak i w Polsce są wolontariuszami.